יחסים פיננסיים
ניתוח דוחות כספיים

27/2/2017

יחסים פיננסיים

יחסים פיננסיים מאפשרים לנתח נתוני הדוח הכספי, ולקבוע האם קיים סיכוי שהעסק ימשיך להתקיים כעסק חי, או שמצב הנזילות שלו קשה וקיים סיכוי ממשי לקריסה.

אין זה הכרחי שאם העסק מציג רווחים משמע שמצב הנזילות שלו טוב. אם לעסק חובות גבוהים של לקוחות ובמקביל ישנם הלוואות בהיקף מהותי, העסק עשוי אומנם להרוויח, אך אם לא יצליח לגבות חובות הוא לא יוכל לפרוע התחייבויות ועל כן עדיין קיימים סיכויים לקריסה.

על מנת לתת חוות דעת בנוגע לעסק יש לבחון לפחות את היחסים הפיננסיים הבאים: הון חוזר, יחס שוטף, יחס מהיר, מנוף פיננסי, ימי אשראי, ספקים, לקוחות וימי אחזקת מלאי.

 • הון חוזר - רכוש שוטף / הון חוזר
  אם התוצאה חיובית אז המצב תקין.

 • יחס שוטף - רכוש שוטף / התחייבויות שוטפות = יחס שוטף
  כאשר התוצאה גדולה מ-1 המצב תקין. כאשר התוצאה קטנה מ-1 אך גדולה מ-1/2 המצב סביר, אך יש לבצע פעילויות להתייעלות. כאשר התוצאה קטנה מ-1/2, כלומר סך ההתחייבויות השוטפות הן יותר מפי 2 לעומת הרכוש השוטף, זה אומר שהמצב לא טוב ויש להתחיל בהליך הבראה.

 • יחס מהיר - רכוש שוטף ללא מלאי / התחייבויות שוטפות
  יחס זה מזהה בצורה אמיתית את מצב נזילות בעסק.

 • מנוף עסקי - סה"כ הון זר / הון עצמי
  בדרך כלל כדאי להפעיל את העסק במצב שבו סך כל ההתחייבויות לזמן קצר וארוך מ-2/3 וההון עצמי 1/3. כאשר היחס של המנוף הפיננסי גדול מ-2, המשמעות שיש ניקף אשראי חיצוני גדול, ובתרחיש הלא צפוי הראשון, העסק לא יוכל לפרוע את התחייבויותיו. במצב כזה צריך לשקול את הזרמת הלוואות הבעלים ולנקוט בהליך הבראה בקיצוץ הוצאות.יחסים פיננסיים באתר גלובס
חזרה לעמוד הראשי