הקצאת מניות לעובדים

הקצאת אופציות ומניות לעובדים

28/2/2017

הקצאת אופציות ומניות לעובדים

ישנן חברות המקצות לעובדיהם אופציות למניות או מניות. מדובר בהטבה שאמורה להתחייב במס. הסיבה מאחורי ההטבה היא לעודד תהליכים בחברה, כצעד להגדלת המוטיבציה של העובדים.

אופציה משקפת תעודה המאפשרת לאוחז בה להמיר אותה למניה ללא תמורה או בתמורה מוסכמת.

בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה נקבע מנגנון שמאפשר להקצות את המניות ולדחות את תשלום המס. לצורך כך ההקצאה של המניות או האופציות לא תהיה ישירות לעובדים, אלא באמצעות נאמן, אשר יחזיק (עבור העובדים) במניות והאופציות. תקופת האחזקה תלויה במסלול ההקצאה שהחברה בוחרת.

  1. מסלול שכר עבודה - הנאמן יחזיק את המניות על שמו במשך לפחות 12 חודשים, לפני שיעביר אותם על שמם של העובדים.
    חיוב העובד: במועד העברת הבעלות יחויב העובד במשכורת שלו, על פי אחוז המס השולי שלו.
    הוצאות החברה: במקביל במסלול זה, יכולה החברה לדרוש את הוצאות שהיו לה בקשר להקצאות.

  2. מסלול רווח הון - הנאמן יחזיק עבור העובד במניות לפחות שנתיים, לפני שיעביר אותן על שם העובד.
    חיוב העובד: במועד ההעברה, יחויב העובד על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, כרווח הון וישלם %25 מס ללא קשר לאחוז אחזקתו במניות.
    הוצאות החברה: במסלול זה החברה לא יכולה לדרוש הוצאות הקשורות בהקצאה.


הרפורמה במס הכנסה - הקצאת מניות ואופציות לעובדיםחזרה לעמוד הראשי